Dominans

Dominans är en roll eller handling där en person tar kontroll över en annan person i en sexuell situation. Detta kan innebära att ge instruktioner, använda fysisk styrka eller utöva mental kontroll. Dominans är ofta en del av BDSM-praktiker och kan vara en njutbar del av sexuella upplevelser för dem som gillar maktdynamik.

Säkerhet och samtycke är avgörande inom dominans. Både den dominerande och den undergivna parten måste vara överens om vad som ska ske och ha klara kommunikationsvägar. Ett säkerhetsord eller signal kan användas för att avbryta aktiviteten om någon känner sig obekväm.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad