Consent

Consent, eller samtycke, är en avgörande del av alla sexuella aktiviteter. Det innebär att alla inblandade parter frivilligt och entusiastiskt går med på att delta i en viss aktivitet. Samtycke måste ges utan påtryckningar, och alla parter måste ha möjlighet att när som helst ändra sig.

Samtycke är en pågående process och innebär öppen kommunikation och respekt för varandras gränser och önskningar. Utan samtycke är alla sexuella handlingar oetiska och kan vara olagliga. Samtycke är grundläggande för att säkerställa att alla inblandade känner sig trygga och respekterade.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad