Genus

Genus refererar till de sociala och kulturella könsroller och identiteter som samhället tilldelar individer baserat på deras kön vid födseln. Genus påverkar hur människor förväntas bete sig, klä sig och interagera med andra. Det skiljer sig från biologiskt kön, som är baserat på fysiska egenskaper som kromosomer och genitalier.

Genus är en komplex och dynamisk konstruktion som kan variera över tid och mellan olika kulturer. Många människor identifierar sig inte strikt med traditionella könsroller och kan använda termer som icke-binär eller genderqueer för att beskriva sin identitet. Förståelse och respekt för olika genusidentiteter är viktigt för att främja inkludering och jämlikhet.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad