Cis

Cis är en term som beskriver en person vars könsidentitet överensstämmer med det kön de tilldelades vid födseln. Om en person identifieras som man vid födseln och växer upp och identifierar sig som man, är han cis. Termen är en del av ett större språkbruk som hjälper till att förstå och respektera olika könsidentiteter.

Att vara cis innebär inte nödvändigtvis att man har stereotypiska könsuttryck eller att man är nöjd med alla aspekter av sitt tilldelade kön. Cis-personer kan också utmana könsnormer och arbeta för könsjämlikhet och inkludering.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad