Bondage

Bondage är en sexuell praktik där en person binds eller fängslas för att öka den sexuella upplevelsen. Det kan innebära användning av rep, handbojor, tejp eller andra verktyg för att begränsa rörelsefriheten. Bondage är en del av BDSM (Bondage, Discipline, Sadism, Masochism) och utövas av personer som finner njutning i maktdynamik och kontroll.

Säkerhet och samtycke är avgörande i bondage. Alla involverade parter måste vara överens om vad som kommer att ske och ha en säkerhetsstrategi, såsom ett säkerhetsord som kan avbryta aktiviteten om någon känner sig obekväm.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad