Bisexualitet

Bisexualitet är en sexuell läggning där en person känner sexuell och romantisk attraktion till både män och kvinnor. Det innebär att en bisexuell person kan vara attraherad av och ha relationer med personer av olika kön. Bisexualitet är en av de vanligaste sexuella läggningarna och ingår i HBTQ+-samhället.

Bisexualitet missförstås ofta och förväxlas ibland med att vara förvirrad eller obestämd, men det är en legitim och stabil sexuell identitet. Bisexuella personer möter ibland både homofobi och bifobi, men deras identitet är giltig och förtjänar respekt.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad