Asexualitet

Asexualitet är en sexuell läggning där en individ inte känner sexuell attraktion till någon annan. Detta innebär att personer som identifierar sig som asexuella ofta inte har något intresse av sexuella relationer, även om de kan vara intresserade av andra former av relationer, såsom romantiska eller platoniska. Asexualitet är en spektrum och inkluderar olika upplevelser och känslor.

Asexuella personer kan ändå ha intima relationer och kan njuta av fysisk närhet, kramar och kyssar. Det är viktigt att förstå att asexualitet inte är ett val eller en sjukdom, utan en legitim sexuell läggning som bör respekteras och accepteras.

Innehållsansvarig

Uppdaterad

Publicerad